Zorginstellingen

PAROCHIE – PASTORALE ZORG – ZORGINSTELLINGEN

de Volckaert

de Volckaert

In de parochies binnen ons samenwerkingsverband zijn twee zorginstellingen: de Volckaert in Dongen en Vita in Rijen.
De plaatselijke geschiedenis van de huidige zorginstellingen vertoont in beide gevallen een hechte structurele samenwerking met het parochiepastoraat.
De huidige stand van zaken is als volgt.
De Dienst Geestelijke Verzorging van de Volckaert staat open voor alle cliënten, bewoners, ongeacht afkomst van welke kerkelijke gezindte, religieuze stroming of levensbeschouwing dan ook. Het is dus geen Pastorale Dienst zoals voorheen, voortgekomen uit het eigen roomskatholieke rectoraat van huize Sint Elisabeth, de voorganger van de Volckaert. Vita, voortgekomen uit het vroegere Sint Petrus, heeft geen eigen DGV.
Voor beide zorginstellingen is het uitgangspunt: mensen zorg verlenen, daar waar het moet; mensen zelfstandig hun leven vorm laten geven, daar waar het kan. Dat is het zorgcredo over de hele breedte van de geboden zorg.
Dat betekent voor het parochiepastoraat: de bewoners en cliënten van beide zorginstellingen zijn parochianen, die het recht hebben op dezelfde pastorale dienstverlening als elke andere parochiaan buiten die zorginstellingen.

De leden van het pastoresteam verzorgen om de week de weekendviering in de Volckaert op zaterdagmiddag om 15.30 uur.
In Vita verzorgen zij wekelijks op zaterdagmorgen de viering om 10.30 uur.

Parochianen in beide zorginstellingen mogen rekenen op pastorale ondersteuning en verzorging van hun uitvaartviering vanuit de parochies als dat door hen wordt gewenst.

 

Vita

Vita