Ziekentriduüm

In de maand juli wordt in de Laurentiuskerk in Dongen het jaarlijkse ZiekenTriduüm gehouden.
Informatie kunt u verkrijgen bij de voorzitter:

Dhr. A. Vonk
Gasthuisstraat 7, 5104 HP
evercare@xs4all.nl

Laurentiuskerk 3, 4 en 5 juli

ZiekenTriduüm Dongen 2018 thema Maria

Gedurende 3 dagen kwamen ruim 125 ouderen, woonachtig in Dongen en omstreken, samen in de Laurentiuskerk. Door het ZiekenTriduüm Team werd aan de gasten een programma aangeboden waarin ruimte was voor religieuze viering, bezinning, ontmoeting en ontspanning. Deze activiteiten werden in de Laurentiuskerk aangeboden.
Op dinsdag en woensdag startte het Triduüm met een eucharistieviering in de Laurentiuskerk en sloot de dag af met een dienst van woord en gebed. Op donderdag werd de dag geopend met een dienst van woord en gebed en de dag werd afgesloten met een eucharistieviering.
De eucharistievieringen en diensten van woord en gebed waren verbonden aan het centrale thema.

Het ZiekenTriduüm Team