Wijzigings- / machtigings- formulier parochiebijdrage 2015

Uw browser ondersteunt geen javascript. Dit is noodzakelijk voor het correct functioneren van het formulier.

Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart
Parochiebijdrage 2015

De incasso-machtiging aan de parochie wil ik graag wijzigen
volgens onderstaande gegevens.
De norm voor de parochiebijdrage is 1% van het netto besteedbaar
gezinsinkomen. Voor het jaar 2015 is dit gesteld op € 115,00.
U heeft reeds eerder een doorlopende incasso-machtiging verstrekt.
Deze blijft gewoon doorlopen.
U kunt alleen het bedrag invullen en de betalingstermijn wijzigen.
Het IBAN rekeningnummer bij de Rabobank is NL55 RABO 0111 9024 36 en bij de ING  is NL14 INGB 0001 0912. 12
t.n.v. Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart

* = Invoer verplicht