Weekendassistentie

simon_kuijtenSimon Kuyten smm

priester en pastoraal assistent

E-mail: simon1kuyten@home.nl

Simon Gerardus Kuyten (Delft, 24-02-1942), sinds 2007 met emeritaat.
Ik studeerde na het gymnasium Filosofie en Theologie met specialisatie Catechese.
In 1964 deed ik mijn intrede bij de Paters Montfortanen. De congregatie waar ik deel van uitmaak is mij lief en ik voel mij verbonden met mijn confraters.
Na mijn priesterwijding in 1970 werkte ik achttien jaar als pastor, eerst in Tilburg Noord, later in de Paulus parochie in Dongen.
In 1988 werd ik benoemd tot Deken. Deze functie heb ik vervuld tot aan mijn emeritaat in 2007. Ik was Deken achtereenvolgens in het dekenaat Oosterhout (11 jaar), het dekenaat Markiezaat (2 jaar) en het dekenaat De Baronie (6 jaar). Gedurende de hele dekenperiode was ik tevens lid van het Kathedraal Kapittel van het bisdom van Breda.
Nu werk ik nog zes uur per week voor het samenwerkingsverband van de parochie Heilige Geest en de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart. Mijn aandachtsveld is hier liturgie en huwelijksvieringen.
Ik hoop dit werk nog te mogen blijven doen zolang ik vitaal ben en ik in samenspraak met het bestuur overeenkom nog in enige mate werkzaam te blijven.
De kerk, dat zijn wij samen!
Van belang hierbij vind ik dat wij gezicht geven aan de kerk van vandaag en morgen.
In de toekomst denk ik hierbij aan ‘Gezicht geven aan geloven in de marge van de samenleving’. Laten zien dat God en Jezus Christus ertoe doen, allereerst ter plekke.
In het klein dus werken aan een samenleving waar we met elkaar het leven leefbaar maken.

Hanz Louws

priester

E-mail: h.h.louws@tele2.nl

Ik ben Hanz Louws.
Geboren op 29-03-1938 in Teteringen.
Heb aanvankelijk een opleiding genoten bij de Paters SVD (klein seminarie) t/m begin theologie in Teteringen.
 In 1962 ben ik over gestapt naar het groot seminarie in Hoeven (Bovendonk) en in dat jaar ben ik tot priester gewijd in de woonplaats van mijn moeder in Rijen. Die wijding was in de vroegere kerk MARIA BOODSCHAP.
Ik kreeg mijn eerste benoeming tot pastor in de Michael-parochie te Breda.
In 1968 werd ik benoemd tot Moderator en godsdienstleraar aan de scholengemeenschap St. Olof te Breda met een full-time dienstverband.
Tot en met augustus 1981 heb ik aan deze functie met veel plezier inhoud gegeven. Vervolgens werd ik in 1981 benoemd tot aalmoezenier bij de Koninklijke Landmacht. Een pracht pastoraat tot en met 1996 toen ik op 58 jarige leeftijd met pensioen ging.
Vervolgens werd ik in 1997 door de bisschop van Breda benoemd tot eindverantwoordelijk pastoor in de regio Made tot en met 2003.
Tot op heden verleen ik assistenties in meerdere parochiekernen.
Voor Rijen doe ik dit in het Verzorgingshuis VITA.

bert_van_leysen (2)Bert van Leijsen

priester

E-mail: gvanleysen.1@kpnmail.nl

Bert van Leijsen, geboren op 25-09-1941 te Gilze en Rijen, ongehuwd.

Ik ben getogen te Den Hout. Na mijn seminarie-opleiding in Breda en Hoeven ben ik in 1965 door Bisschop G. de Vet tot priester gewijd. Ik heb als kapelaan gewerkt in Breda (– 1974), als pastor in Oosterhout ( – 1994) en als deken in het voormalige dekenaat Noordrand (-1999). Daarnaast was ik districtskatecheet (1970 – 1980) en docent levensbeschouwing te Breda (1980- 2002). Vanaf 1999 was ik pastor in de Regio Dongemond (1999-2002) en pastor te Roosendaal-Oost (2003 – 2006).
In 2007 ben ik gevraagd om in de Regio Rijen-Dongen als priester assistentie te verlenen. Maandelijks verzorg ik nu in het laatste weekend van de maand de eucharistieviering in de nu nog 4 kerken van de regio.