Weekendassistentie

Simon Kuyten smm (in memoriam)

 

 

 

Hanz Louws

priester

E-mail: h.h.louws@tele2.nl

Ik ben Hanz Louws.
Geboren op 29-03-1938 in Teteringen.
Heb aanvankelijk een opleiding genoten bij de Paters SVD (klein seminarie) t/m begin theologie in Teteringen.
 In 1962 ben ik over gestapt naar het groot seminarie in Hoeven (Bovendonk) en in dat jaar ben ik tot priester gewijd in de woonplaats van mijn moeder in Rijen. Die wijding was in de vroegere kerk MARIA BOODSCHAP.
Ik kreeg mijn eerste benoeming tot pastor in de Michael-parochie te Breda.
In 1968 werd ik benoemd tot Moderator en godsdienstleraar aan de scholengemeenschap St. Olof te Breda met een full-time dienstverband.
Tot en met augustus 1981 heb ik aan deze functie met veel plezier inhoud gegeven. Vervolgens werd ik in 1981 benoemd tot aalmoezenier bij de Koninklijke Landmacht. Een pracht pastoraat tot en met 1996 toen ik op 58 jarige leeftijd met pensioen ging.
Vervolgens werd ik in 1997 door de bisschop van Breda benoemd tot eindverantwoordelijk pastoor in de regio Made tot en met 2003.
Tot op heden verleen ik assistenties in meerdere parochiekernen.
Voor Rijen doe ik dit in het Verzorgingshuis VITA.

bert_van_leysen (2)Bert van Leijsen

priester

E-mail: gvanleysen.1@kpnmail.nl

Bert van Leijsen, geboren op 25-09-1941 te Gilze en Rijen, ongehuwd.

Ik ben getogen te Den Hout. Na mijn seminarie-opleiding in Breda en Hoeven ben ik in 1965 door Bisschop G. de Vet tot priester gewijd. Ik heb als kapelaan gewerkt in Breda (– 1974), als pastor in Oosterhout ( – 1994) en als deken in het voormalige dekenaat Noordrand (-1999). Daarnaast was ik districtskatecheet (1970 – 1980) en docent levensbeschouwing te Breda (1980- 2002). Vanaf 1999 was ik pastor in de Regio Dongemond (1999-2002) en pastor te Roosendaal-Oost (2003 – 2006).
In 2007 ben ik gevraagd om in de Regio Rijen-Dongen als priester assistentie te verlenen. Maandelijks verzorg ik nu in het laatste weekend van de maand de eucharistieviering in de nu nog 4 kerken van de regio.