Vrijwilligers

Onder Vrijwilligers vindt u een overzicht van de verschillende werkgroepen, evenals een overzicht van de jubilarissen. Tevens treft u er de vacaturebank aan met daarin de actuele vacatures binnen de parochie.

 

Uitgelicht

De Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart kent veel vrijwilligers die allerlei taken vervullen. Elke maand stellen wij een groep aan u voor.

De Koster, voor u een bekende persoon, de man die in de kerk lijkt te wonen, zorgt ervoor dat de klokken geluid worden en dat de kerkdeur open en dicht wordt gedaan. Hij doet ook de verwarming en het licht aan, zet de kandelaars om de lijkbaar bij een begrafenis en houdt in de gaten of er water in de doopvont is als er gedoopt wordt. Als er geen misdienaar is, is de koster zelf misdienaar.
Er is een handboek voor kosters. Woorden als vigilie, manipel, lunula, superplie en pyxis zijn daarin heel gewoon.
Dit handboek ligt altijd ter inzage in de sacristie. Het gaat in op alle gebruiken in de kerk. In onze parochie hebben we op dit moment wel 9 vrijwilligers die hand- en spandiensten voor de vieringen verrichten en, heel belangrijk, bij een uitvaart zorgen dat alles in goede banen wordt geleid.
Nu is ons kosterscollege best goed bemenst. Niet bemánd, want een koster hoeft niet per se een man te zijn. Toch zijn er veel tegelijk nodig, bij een viering minimaal 1 persoon. Dat is in de weekendviering best te overzien, maar in de kersttijd en als er drie uitvaarten in een week zijn, u begrijpt het wel, dan is het aanpakken.

Mocht u informatie willen, belt of mailt u dan ons secretariaat: telefoon 312561, e-mail info@parochiedongen.nl
Of rechtstreeks aan dhr. P. Poppelier, onze hoofdkoster: telefoon
316924, e-mail pedicare@planet.nl
Voor uitvaarten en bijzondere vieringen: Jan Brok, telefoon: 313875, e-mail brokkoenen@ziggo.nl

Misschien is het wel iets voor u!

De bloemschikgroep

De bloemschikgroep van de Laurentiuskerk is een fijne groep die bestaat uit zes dames.
Wij schikken bij toerbeurt iedere week de bloemen voor de kerk, gemiddeld vijf stukken per week.
De mooiste tijden om bloemstukken op te maken zijn Kerstmis, Pasen en het Oogstdankfeest.
Qua organisatie komt er dan heel veel kijken: wat gaan we maken en welke bloemen en wat voor groen hebben we nodig. Dat wordt altijd in goede harmonie geregeld. Het is erg fijn om in zo’n club samen te werken. Wij doen dit met veel plezier.

De komende tijd kan iedereen weer genieten van de kleurige resultaten van deze groep.