Sacrament van het Vormsel

Het Vormsel is, na de Doop en de Eerste Communie, het derde sacrament in de geloofsopvoeding van katholieke kinderen. Je kiest langzaam maar zeker je eigen weg. Je moet vertrouwen op je eigen oordeel en je eigen keuzes maken. Een beetje hulp van buiten en van boven kun je daarbij goed gebruiken. In het Vormsel vragen we om Gods Geest, dat je een bezield mens mag worden.

Wat kost het?

Voor het Vormsel wordt de parochiebijdrage gevraagd van minstens één jaar. Dit bedrag is voor het jaar 2018 door het bisdom Breda vastgesteld op     € 118,–. Heeft u het volledige bedrag reeds betaald voor het jaar 2018, dan volgt er geen rekening meer. Heeft u niet (of minder) betaald, dan volgt een (aanvullende) rekening.

Foto’s

Er wordt één gezamenlijke foto-dvd gemaakt van de viering. Deze dvd kost € 10,00. Dit bedrag betaalt u contant aan de werkgroep. Tijdens de viering kunnen er geen eigen foto’s worden gemaakt. In het kader van de wet op de privacy (AVG) moet u schriftelijk toestemming geven voor het maken van foto’s in en rond de viering. U kunt er ook bezwaar tegen hebben. Beide opties staan op het aanmeldformulier.


Informatieavond Vormsel

Voor ouders/verzorgers op dinsdag 4 september 2018

Deze avond is bedoeld voor degenen die zeker weten dat ze mee gaan doen, maar ook voor ouders, die nog twijfelen over deelname van hun kind(eren).
We vertellen wat u in het project kunt verwachten, hoe we werken, wie we gaan bezoeken en welke opdrachten er zijn. Op deze avond krijgt u een goed beeld van het project en is er ruimte voor persoonlijke verdieping. Als u niet kunt deelnemen aan deze bijeenkomst en uw kind toch wilt laten vormen, neem dan contact op pastor Edith Hertog of stuur een e-mail naar ehertog@parochieheiligegeest.nl
We starten op 4 september om 20.00 uur in het Parochiecentrum in Dongen (Hoge ham 84). Inloop vanaf 19.45 uur.
Als uw zoon of dochter in september 2018 in groep 8 zit en de Eerste Communie heeft gedaan, kan hij of zij op vrijdag 30 november 2018 het sacrament van het Vormsel ontvangen.
De vormelingen uit de Parochie Heilige Geest en uit de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart bereiden zich samen voor op het Vormsel. Wij werken met het project ‘Spirit-4-you’.
Dit is een eigentijds project dat goed aansluit bij de belevingswereld van jongeren.
De vormselviering is dit jaar in de Maria Magdalenakerk in Rijen.

Klik hier voor meer informatie in de folder.

Aanmelden

U kunt uw zoon of dochter vanaf 1 september hier aanmelden voor het Vormsel. De uiterste aanmelddatum is 9 september 2018.

De planning van de bijeenkomsten leest u hier in het overzicht.

Filmpje: Bisschop van Breda en vormheren stellen zich voor

Als je gevormd wordt in de Rooms Katholieke Kerk, ontvang je dit sacrament van de bisschop of van vormheren die hem helpen. In dit filmpje stellen de bisschop van Breda en twee vormheren zich voor aan jongeren die het vormsel gaan ontvangen. Elk van hen heeft ook een speciale wens voor de vormelingen.