Vertrouwenspersoon

Een onafhankelijk persoon die een luisterend oor kan bieden en kan bemiddelen en/of doorverwijzen.
De vertrouwenspersoon van onze parochie is: Mevrouw Desirée Vonk, telefoon: 0162-319611 of e-mail: desireevonk@live.nl.