Verkoop spullen Hubertuskerk

Na de sluiting van de Hubertuskerk hebben nagenoeg alle spullen uit de Hubertuskerk een herbestemming gevonden in de Laurentiuskerk.
Een klein gedeelte wat geen herbestemming heeft gevonden wordt te koop aangeboden bij de parochianen van de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart.

U kunt een schriftelijke bieding doen door een mail te sturen naar verkoop onder vermelding van:

– kavelnummer en bedrag
– naam
– adres
– telefoonnummer
– e-mailadres
– werkgroep / vrijwilliger bij

De eerste inschrijvingen voor de groep vrijwilligers loopt van 25 november tot en met 2 december.
Overige parochianen en belangstellenden kunnen inschrijven en bieden van 3 december tot en met 9 decemeber

Let wel: U biedt steeds maar op één voorwerp, ook waar er meerdere van de zelfde voorwerpen op een foto staan.
Wilt u meer dan één van hetzelfde voorwerp, dan dient u dit duidelijk aan te geven.
De prijs die u bied telt echter maar voor één voorwerp en is dus de prijs per stuk!

De toewijzing van de voorwerpen is aan de hoogst biedende.

Het afhalen van de toegewezen spullen kan gebeuren op donderdag middag  17 december vanaf 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur in de Laurentiuskerk tegen contante betaling
Op de kerkbanken kan niet geboden worden. Die hebben een vast tarief, te weten EURO 30,= voor een grote en EURO 15,= voor een kleine kerkbank.
Kerkbanken reserveert u derhalve. En u hoort of u kerkbanken kunt ophalen.

De kerkbanken worden door kopers afgehaald tegen contante betaling in de Hubertuskerk op zaterdag 12 december van 9.00u. tot 12.00u.

verkooplijst met foto’s