Vastenactie

Project Oeganda – Water… bron van alle leven

Logo vastenactie 2016

 

 

In de themavieringen van het weekend van 27 en 28 februari is ruim aandacht besteed aan het vastenactieproject.Vastenactie 2016 foto
We ontmoetten de boeren in Katakwi, in het noordoosten van Oeganda. Ze hebben te kampen met grote waterproblemen en lijden honger. Dankzij Vastenactie kunnen ze nieuwe irrigatietechnieken leren, waarmee ze de droge seizoenen kunnen overleven.


Water, bron van alle leven’IMG_2384
Vastenactie voor Oeganda

In het noordoosten van het Afrikaanse Oeganda leiden klimaatverandering en opwarming van de aarde tot steeds meer waterschaarste. Het gevolg is dat de oogsten mislukken.
De mensen zijn afhankelijk van de landbouw voor hun voedselvoorziening. Ze
moeten daarom op een nieuwe manier leren omgaan met het beschikbare water, hun grond en de landbouw om op een menswaardige manier te kunnen leven.
Het campagneproject van Vastenactie 2016 steunt hen daarbij en richt zich op de boeren in het Katakwi-district in Oeganda. Zij krijgen onderricht in landbouw- en irrigatietechnieken. En worden geholpen met de verkoop van hun producten en de oprichting van kleine coöperaties.
Meer informatie over het vastenproject kunt u vinden op
www.vastenactie.nl.Landbouw - Gabriel 3
Uw gift kunt u overmaken op het rekeningnummer van Vastenactie Nederland IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50.