Vastenactie

Vastenactie

Enkele watercijfers
• 844 miljoen mensen hebben geen schoon drinkwater
• 263 miljoen mensen lopen langer dan een uur voor water
• 1 jerrycan water weegt meer dan 18 kilo
• 80% van ziektes wordt veroorzaakt door vervuild water
• Meestal zijn vrouwen en meisjes verantwoordelijk voor het halen van water

Vastenactie richt zich op waterprojecten in Niger.
Met de aanleg van een put, pomp en opslagtanks alleen is het probleem niet opgelost. Vastenactie versterkt de zelfredzaamheid van een gemeenschap ter plaatse door haar verantwoordelijk te maken voor onderhoud van de put, het oprichten van watercomités, de belangrijke rol voor vrouwen en de trainingen voor vrouwen voor watercomités!
Toegang tot water beïnvloedt het hele leven. Vrouwen krijgen meer tijd om voor een inkomen te zorgen voor hun gezin. En kinderen kunnen naar school en hebben daardoor meer kans op een goede toekomst. We zien dat als een pomp dichtbij een school wordt aangelegd dat de presentie van vooral meisjes omhoog gaat.

Vastentijd 2019: Water verandert alles

In 2019 steunt Vastenactie projecten die schoon water bij mensen brengen. Zo gaan we dit jaar in Niger een waterput slaan en speciale watercomités oprichten die de nieuwe waterbron gaan beheren. Een van de taken van dit comité is het handhaven van de hygiëne rondom de put.

De beschikbaarheid van schoon water heeft grote invloed op het leven van mensen en dan vooral op dat van vrouwen en kinderen. Zij zijn immers meestal degenen die verantwoordelijk zijn voor het water en zij zijn dan ook degenen die veel tijd besteden aan water halen. Omdat water ook grote invloed heeft op de sociale structuren in een gemeenschap investeert Vastenactie niet alleen in voorzieningen en materialen, maar ook in de oprichting en begeleiding van zogenoemde ‘watercomités’. Die moeten toezien op een eerlijke verdeling en toegankelijkheid van de watervoorziening.

Meer informatie over het vastenproject is te vinden op www.vastenactie.nl.
Uw giften kunt u overmaken op het rekeningnummer van Vastenactie Nederland,
IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50.
Uiteraard besteden we in onze parochie aandacht aan de Vastenactie en dit project. Op de volgende parochiepagina, die op 21 maart verschijnt, leest u daar meer over.

Werkgroep Diaconie