Vastenactie

Patrick werkt aan zijn toekomst.

Vastenactie: werken aan je toekomst

Op zondag 29 maart hadden we in de viering extra aandacht willen geven aan de Vastenactie. Ook deze viering kon helaas niet door gaan. Daarom plaatsen we op de parochiepagina een lezing die te beluisteren zou zijn geweest. Hieronder het verhaal van Patrick uit Zambia.
Toen Patrick drie jaar was, overleed zijn vader. Zijn moeder kon niet alleen voor de kinderen zorgen, en de oudsten moesten geld verdienen. Patrick was nog te klein. Zijn moeder bracht hem naar het weeshuis van de Zusters van het Heilig hart van Jezus en Maria. Daar werd hij opgevangen én ze stuurden Patrick naar school. Patrick zelf zegt: ,,Ik heb een vak geleerd, kleermaker, ik kan mijn eigen groente verbouwen. Ik ben ze eeuwig dankbaar”. Nu is hij 23. Hij geeft zelf les, naailes aan kinderen die dat willen leren. Aan gehandicapten. En waarom? Patrick legt dat uit en zegt: ,,Ze hebben mij kennis en vaardigheden bijgebracht, mij een leven gegeven. Dat wil ik doorgeven. Wij moeten mensen zijn die luisteren naar elkaar, en elkaar de goede dingen doorgeven die er zijn. Luisteren en leren”. Zo hebben de zusters Patrick en nog heel veel anderen een leven gegeven, ze hebben hen bevrijd. Zij hebben Gods Rijk van leven een stukje dichterbij gebracht.
Laat het werk van de Vastenactie niet stoppen en draag uw steentje bij via IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50, ten name van Vastenactie, Den Haag.

Vastenactie 2020

Patrick Siluyele geeft naailes aan gehandicapten.

De campagne van Vastenactie 2020 staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
,,Iemand heeft mij zijn kennis en vaardigheden bijgebracht, die wil ik op mijn beurt doorgeven aan anderen. Zodat ze straks voor zichzelf kunnen zorgen”, aldus Patrick Siluyele (23) die onderdak kreeg, verzorging en een opleiding. Tegenwoordig geeft hij naailes aan gehandicapten. ,,Ik was nog een kind toen mijn vader overleed. Het was moeilijk om aan eten te komen. Mijn broers en zussen moesten aan het werk om geld te verdienen. Ik was de jongste en werd door mijn moeder naar de Zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria gebracht. Zij namen me op in hun centrum voor weeskinderen, gaven me eten en kleding en toen ik ouder werd, stuurden ze me naar school. Dankzij de Zusters heb ik een vak geleerd en weet ik hoe ik groente moet verbouwen. Daar ben ik hen eeuwig dankbaar voor.’’
Kijk voor meer informatie over het vastenproject op www.vastenactie.nl. Maak uw gift over op het rekeningnummer van Vastenactie Nederland, IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50.
Uiteraard schenken we in onze parochie ook aandacht aan dit project. In het volgende parochieblad leest u daar meer over.