Vacature voorzitter

Het parochiebestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Bent u misschien onze nieuwe voorzitter (v/m)?

De taak van de voorzitter

De taak van de voorzitter wordt in het kerkelijk recht als volgt omschreven:
Hij is de voorzitter van het parochiebestuur en vertegenwoordigt tezamen met de secretaris de parochie in en buiten rechte op het terrein van het vermogensrechtelijk handelen.

Profiel van de voorzitter

Wij zoeken een vrouw of man, die

. zich betrokken voelt bij onze parochie
. bestuurlijke ervaring heeft
. beschikt over leidinggevende capaciteiten en communicatieve vaardigheden,
. ervaring heeft met processen van besluitvorming en het leiden van vergaderingen
. als woordvoerder namens de parochie kan optreden in overleg of onderhandeling met
andere kerkelijke en burgerlijke instanties
. een democratische gezindheid heeft, die recht doet aan de inbreng van de verschillende zijden.

Het parochiebestuur vergadert maandelijks en de voorzitter stelt samen met de secretaris de agenda op.

Bent u de persoon, die wij zoeken?

Spreekt deze taak u aan en past het beschreven profiel bij u, dan bent u misschien wel de nieuwe voorzitter (v/m) die wij zoeken.

U kunt voor nadere informatie of voor een kennismakingsgesprek contact opnemen met het dienstencentrum tel.312561.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

Het parochiebestuur