Vacature secretaris

De termijn van de huidige secretaris van het parochiebestuur, de heer Kees van der Made, liep af per 1 juli 2015.
Zijn termijn was al met een jaar verlengd.
Daarom is het parochiebestuur op zoek naar een nieuwe secretaris.

Secretaris parochiebestuur (v/m)

De taak van de secretaris

Zij/hij:

. verzorgt de uitnodiging en agendeert de bestuursvergadering
. zorgt voor notulen en archiveert alle bescheiden
. verzorgt de inkomende en uitgaande post
. verzorgt de archivering van alle bestuursstukken en correspondentie
. zal samen met de vice-voorzitter namens de parochie als woordvoerder optreden in overleg of onderhandeling met andere kerkelijke en burgerlijke instanties.

De secretaris kan zich laten bijstaan door een ambtelijke secretaris, die de notulen verzorgt.

Profiel van de secretaris

Wij zoeken een vrouw of man, die

. zich betrokken voelt bij onze parochie
. bestuurlijke ervaring heeft
. beschikt over leidinggevende capaciteiten en communicatieve vaardigheden
. een democratische gezindheid heeft, die recht doet aan de inbreng van de verschillende zijden.

Het parochiebestuur vergadert maandelijks.

Bent u de persoon, die wij zoeken?

Spreekt deze taak u aan en past het beschreven profiel bij u, dan bent u misschien wel de nieuwe secretaris (v/m) die wij zoeken.

U kunt voor nadere informatie of voor een kennismakingsgesprek contact opnemen met het dienstencentrum, tel. 312561.

Wij zijn benieuwd naar uw reactie.

Het parochiebestuur