Terugblik Levensverhaal

Evaluatie Levensverhaal 2013-2019

Vrijwilligers uit onze parochies bieden ouderen al vanaf 2013 aan met hen in gesprek te gaan over hun leven.
De gesprekken worden door de vrijwilliger opgetekend om aan het eind in een boekwerkje, een levensverhaal, aan de verteller te overhandigen.
Het boek is uiterst persoonlijk. Het blijft eigendom van de verteller. Die bepaalt zelf of het wordt gelezen en door wie, zoals familie.

Van dit hele proces is een evaluatie gemaakt en uitgegeven in de vorm van Levensverhaal.

Klik hieronder om van dit prachtige initiatief kennis te nemen.

Levensverhaal evaluatie 2013-2019 26 maart 2020

Mooie oogst tot nu toe

Vanuit de samenwerkende parochies Dongen en Klein Dongen – Vaart en Heilige Geest is in 2013 een start gemaakt met het project levensboek. Terugkijkend kunnen we spreken van een mooie ‘oogst’.  De bedoeling is dat we mensen in de ‘herfst’ van hun leven helpen bij het samenstellen van een levensboek door met aandacht terug te blikken op hun levensweg en om mooie en moeilijke momenten opnieuw door je heen te laten gaan. Dat gebeurt in een reeks van ongeveer 8 gesprekken waarbij de ouderen uitgenodigd worden om te vertellen. De bezoeker luistert aandachtig en gaat daarna aan de slag om het verhaal op te schrijven. Het is de kunst om dat zo te doen dat er recht wordt gedaan aan het levensverhaal en tegelijk is het de bedoeling dat het prettig leest.

De ervaring leert dat er in de loop van die gesprekken een vertrouwensband ontstaat tussen verteller en bezoeker. Daardoor kunnen ook dingen op tafel komen die gevoelig liggen. Het is belangrijk om daar zorgvuldig mee om te gaan. Niet alles wat gezegd wordt, komt ook op papier. De verteller blijft de eigenaar van het verhaal en mag steeds zelf beslissen wat er wel of niet op schrift komt.
De levensboeken die tot nu toe zijn voltooid verschillen in omvang en vormgeving. Soms worden mensen zo enthousiast dat ze op zoek gaan naar foto’s en andere documenten om het verhaal te verlevendigen. Het komt ook voor dat kinderen of kleinkinderen mee gaan helpen om geschikt illustratiemateriaal te vinden. Voor de bezoekers/schrijvers is het een heel karwei om tot een goed eindresultaat te komen. Het is echter heel dankbaar werk.

Aanleiding
De aanleiding voor vertellers om hieraan te beginnen kan heel verschillend zijn: iemand wilde graag iets nalaten voor haar kleinkind, iemand anders besefte dat hij aan het eind stond van zijn levensweg en wilde graag zijn hele levensverhaal nog eens langs lopen. Bij sommige anderen werd het levensboek een aanleiding om op een nieuwe manier contact te zoeken met de kinderen of om een knoop door te hakken in een kwestie die al lang speelde.
Niet altijd is van tevoren precies helder waar het levensboek voor gaat dienen en wie het te lezen krijgen. Dat hoeft ook niet. Het plezier dat ouderen beleven aan het vertellen zelf en het vertrouwen dat groeit tussen verteller en bezoeker zijn op zich al waardevol. Al werkend aan het levensboek kan het besef groeien dat je leven de moeite waard is geweest of dat je toch door moeilijke periodes heen bent gekomen. Dat kan helend werken en ook vertrouwen geven voor de tijd die nog komt.

De werkgroep
De leden van de werkgroep Levensboek komen regelmatig bij elkaar om van elkaar te leren en om de kwaliteit te bewaken. Soms laten we ons ook door een deskundige trainen en adviseren op het terrein van gespreksvoering. En we waken ervoor dat de privacy van mensen beschermd blijft.

Wanneer u ervoor voelt om een levensboek samen te stellen, dan kunt u dat laten weten aan de coördinator van de werkgroep via het  secretariaat, info@parochieheiligegeest.nl
Telefoon: 0161-222833
De werkgroep wordt op dit moment geleid door Rob van Uden.