Preventiebeleid en VOG

 

Het bestuur van de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart hecht er grote waarde aan dat iedereen zich prettig en veilig voelt binnen onze parochie.

Binnen dat kader is het vermijden van grensoverschrijdend gedrag een noodzakelijk eerste vereiste. Als parochie volgen wij hierin het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de rooms-katholieke kerk zoals vermeld op de website van www.rkkerk.nl.

Het hebben van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is daarbij verplicht.

Het Bestuurslid Vrijwilligers is verantwoordelijk voor de aanvraag hiervan.

 

Ter verdere informatie

Krijgt u zelf te maken met grensoverschrijdend gedrag dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van de parochie. Deze persoon kan u ondersteunen bij een klachtenprocedure, bij een gesprek met het parochiebestuur of u doorverwijzen naar een hulpverlenende instantie.

De vertrouwenspersoon van onze parochie is mevrouw Desirée Vonk, telefoon: 0162 319611 of e-mail: desireevonk@live.nl.