Pastoresteam/Beroepskrachten

Van links naar rechts: Edith Hertog, Rob van Uden, Els Dikmans, Joost de Bont en Harry Lommers

Van links naar rechts: Edith Hertog, Rob van Uden, Els Dikmans, Joost de Bont en Harry Lommers

De pastores geven leiding aan de dagelijkse pastorale arbeid en zijn verantwoordelijk voor het pastorale beleid in de parochie.
Bereikbaarheid pastoraal team
Het pastorale team werkt zowel voor de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart als voor de parochie Heilige Geest in Rijen. De pastores Peter Derks en Gerard Oostveen werken tot april vanuit Dongen en hebben hier hun werkkamer. De pastores Joost de Bont en Rob van Uden hebben ook hun werkkamer in Dongen. U kunt hen bereiken via het secretariaat, telefoon 0162-312561.
Pastor Edith Hertog werkt vanuit het parochiecentrum in Rijen. U kunt haar bereiken via het secretariaat, telefoon 0161-222833. Het pastorale team is voor spoedgevallen bereikbaar onder nummer 06-51175948
Mgr. Harry Lommers is benoemd als parochie-administrator. Els Dikmans ondersteunt het pastorale team als teamassistente.