Inspiratie Parochievernieuwing

Laatste nieuws van 10 maart 2020.

De conferentie ‘De missionaire parochie’ is uitgesteld vanwege het coronavirus.

Lees meer informatie via deze link.

De Missionaire parochie – ‘Als God renoveert’

Op deze pagina treft u algemene informatie en downloads over het onderwerp Parochievernieuwing.

Voor de conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ die op 24 en 25 maart 2020 wordt gehouden in Oudenbosch, is een speciale conferentiewebsite opgezet. Deze is te vinden via www.missionaireparochie.nl.

Deze conferentie wil u inspireren en ondersteunen bij het vormgeven van een missionaire parochie! Hoofdspreker is de Canadese priester father James Mallon. In 2014 schreef hij het boek ‘Divine Renovation’ dat in 2019 in Nederlandse vertaling is uitgebracht onder de titel ‘Als God renoveert’. Hierin schrijft hij op eerlijke en humoristische wijze over hoe hij met zijn team een weg is gegaan van onderhoud naar bloei. Dit boek is het uitgangspunt voor deze unieke conferentie in Nederland. (bron: www.missionaireparochie.nl)


Twee boeken, twee aanraders

De Parochievernieuwing kreeg in Nederland in 2019 veel aandacht door een tweetal boeken die op de markt zijn gekomen. Allereerst verscheen het boek ‘Rebuilt, samen bouwen aan een vitale parochiegemeenschap’ van Michael White en Tom Corcoran.
Dit boek leest bijna als een werkboek met praktische tips. Het Pastoraal Team heeft met elkaar dit boek gelezen en besproken. Het boek gaf een goede leidraad om een nieuwe impuls te kunnen geven aan onze eigen parochies.
Het tweede boek, ‘Als God renoveert’ van father James Mallon, geeft meer theologische onderbouwing, maar besteedt eveneens veel aandacht aan de praktische uitwerking.
Het Bisdom Breda geeft momenteel veel aandacht aan het boek ‘Als God renoveert’.
Hieronder vindt u vijf interviews met de auteur father James Mallon als u nader wil kennismaken met zijn boek.

Deel 1: Identiteitscrisis

Deel 2: Leiderschap en visie

Deel 3: Vorm een leiderschapsteam

Deel 4: Het belang van de cultuur

Deel 5: De rol van de Heilige Geest