De zondag van het Geloofsgesprek

In februari 2019 organiseerden de parochies Dongen en Klein Dongen-Vaart en Heilige Geest een kaderdag over de voorbereiding op de Sacramenten. Terugkijkend heeft deze kaderdag gewerkt als een vliegwiel om een proces van parochievernieuwing in gang te zetten.
Diaken Pieter Wieërs vertelde een verhaal over de sacramentencatechese in Antwerpen. Met de steun van Bestuur en Adviesorgaan werkte het Pastoraal Team een nieuwe opzet van de Doop- en Huwelijksvoorbereiding uit.
In de vernieuwde opzet gebeurt de voorbereiding van Doop en Huwelijk voor een belangrijk deel op zondagmorgen.
Allereerst is er op de zondagochtend een Geloofsgesprek, vervolgens nemen we deel aan de zondagsviering en we sluiten af met ontmoeting bij een kop koffie.
Sinds september 2019 zitten we in de proeffase, maar we zijn blij dat onze gasten positief reageren op het nieuwe aanbod. In Dongen zijn de geloofsgesprekken doorgaans op de eerste zondag van de maand.

Op zondag 8 december was er voor het eerst een doop ‘nieuwe stijl’. Klik hier voor een verslag en de foto’s.

De geloofsgesprekken in 2020 zijn gepland op:
Zondag 01 maart: 1e Communie
Zondag 29 maart
Zondag 05 april: 1e Communie
Zondag 03 mei
Zondag 07 juni
Zondag 05 juli
Zondag 06 september
Zondag 04 oktober
Zondag 01 november
Zondag 06 december