Parochievernieuwing

Parochievernieuwing, wat is dat?

De Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart is een onderdeel van de Rooms Katholieke Kerk. Wereldwijd groeit onze Kerk, maar onze eigen parochie krimpt zoals veel parochies in ons land. Als wij alleen op de winkel passen, is het onvermijdelijk dat we verder zullen krimpen. Toch zien we in onze parochie vitaliteit. Die vitaliteit willen we inzetten voor vernieuwing van onze parochie. In samenwerking met de Parochie Heilige Geest van Rijen, Hulten en Molenschot gaan we ons inzetten voor vernieuwing.
In het Parochieplan van 2018 – 2023 hebben we onszelf een dubbele opdracht gesteld. We willen onze gemeenschap openen voor de kern van het geloof én we willen open staan voor de wereld om ons heen. Mensen die bij de parochie aankloppen, helpen we om de betekenis van Christus te vinden en de vreugde van het evangelie te ervaren. Inzet voor parochievernieuwing betekent dat we, als gemeenschap, onze zending serieus nemen. We bidden God dat onze parochie een nieuw hart krijgt en dat we mogen leven vanuit het evangelie.
Bidt u mee voor de vernieuwing van onze parochie?

Heb je vragen en twijfels over jouw leven en geloof?

Het kan heftig zijn als je jezelf afvraagt: ‘Wat voor plaats heb ik in dit leven? Wat moet ik met mijn woede als ik gekwetst ben? Is God ook in mijn leven aanwezig? Vraagt God eigenlijk wel iets van mij? Als ik niks voel, kan ik dan toch geloven? Heeft Jezus echt hier op aarde rond gelopen? Ik wil wel bidden, maar ik weet niet hoe. Wat heeft de kerk mij te bieden als ik een schuld met mij meedraag?’
Dat zijn belangrijke vragen. Het is goed om over belangrijke levensvragen met iemand te kunnen praten.
We staan open voor jouw vragen en je bent ook welkom als je twijfelt. Maak eens een afspraak. Dat kan via het secretariaat van de parochie, telefoon: 0162-312561
Wanneer je dringend iemand wil spreken, kun je bellen naar: 06-51175948