Parochieplan 2018-2023

Een nieuw parochieplan

In de afgelopen jaren werd het beleid van de parochie ontleend aan het parochieplan 2012 – 2017. Een nieuw parochieplan was noodzakelijk. Het pastoraal team stelde een missie en visie op. Deze werden besproken in de bevoegde organen en tijdens de kaderdag van 2017. Vervolgens maakte een commissie een opzet voor een nieuw parochieplan; gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren, op de nieuwe missie en visie en op een pastorale brief van Mgr. Liesen uit 2017. Team, bestuur en adviesorgaan gaven commentaar en werkten aan een definitieve versie.
Het is duidelijk dat de bisschop en zijn medewerkers met ons mee denken en dat ze ons parochieplan ondersteunen. Ze zien de aandacht die wij willen geven aan de eigen katholieke identiteit en onderschrijven ook de openheid naar andere kerken en naar de dorpen waar we deel van uitmaken. Ze zien de aandacht die we willen geven aan het werk met scholen en met gezinnen. Het bestuur wordt op het hart gedrukt om spoedig met een pastoraal en financieel verantwoord gebouwenplan te komen. Nu het parochieplan is goedgekeurd, kan het verspreid worden onder de vrijwilligers: Alle werkgroepen zullen een exemplaar ontvangen. Het nieuwe parochieplan wordt de leidraad voor de periode 2018 – 2023.

 

Klik hier voor het Parochieplan 2018-2023