Parochiekerncommissie

PKC Dongen

Een Parochiekerncommissie (PKC) draagt, namens het parochiebestuur, zorg voor de praktische organisatie en beheerstaken in één van de parochiekernen. De PKC coördineert de activiteiten van de lokale werkgroepen (operationeel en pastoraal) en koppelt terug naar het parochiebestuur en het pastoraal team.
Een PKC bestaat uit een lid van het bestuur, een lid van het pastoraal team, een voorzitter en leden van werkgroepen. De PKC is de spil in uitvoerende taken van de parochiekern.

Parochiekerncommissie Dongen

Voorzitter/ werkveld liturgie: Kees van der Made
Werkveld diaconie: Paula van Rooden
Werkveld catechese: Jos van Dongen
Werkveld civiele dienst-bouwzaken: Jan Brok
Werkveld kerkopbouw: vacant
Notulant: Bernard Broeders

Contactpersoon vanuit het bestuur: Dienan Zwaans

Adviseur vanuit het pastoraal team: Joost de Bont