Overlijden

Aanmelden

De uitvaartondernemer meldt de uitvaart bij de dienstdoende pastor.
Telefoon: 06-51175948
De pastor reserveert de ruimte waar de uitvaart zal plaats vinden.

Uitvaartvieringen worden verzorgd door het Parochieel Gelegenheidskoor.
Muzikale wensen worden in overleg met de voorganger afgesproken. Het gebruik van twee muziekstukken van cd’s is toegestaan.
Voor parochianen die opgenomen zijn in verzorgings- of verpleeghuizen wordt de uitvaart verzorgd door de parochie.

Avondwake

Op de vooravond van de uitvaart kan een avondwake plaats vinden om 19.00 uur. Dat is een viering van woord en gebed waarin wordt voorgegaan door een lid van de werkgroep ‘avondwake’.

Begraafplaats/crematorium

De voorganger in de uitvaartviering gaat mee naar de begraafplaats of het crematorium, tenzij de familie anders wenst.
Ook bij een crematie zonder viering in de kerk wil een pastor voorgaan. Evenals bij het bijzetten van een urn.

Gedachteniskruisje

Voor iedere overledene wordt een gedachteniskruisje gemaakt, dat in de avondwake of tijdens de uitvaartviering in de gedachtenishoek wordt geplaatst.

Intenties

Ter nagedachtenis aan de overledene is er een misintentie op Allerzielen, bij het 1e jaargetijde en nog drie intenties op vrij te kiezen momenten.

Wat kost het?

Dienst in de kerk: zie voor kosten de tarievenlijst.
Dienst in het crematorium of op de begraafplaats: zie voor kosten de tarievenlijst.

Als u meedoet met de Actie Kerkbalans worden uw bijdragen van de laatste drie jaar verrekend.

Voor het reizen van pastores naar crematorium of begraafplaats: zie tarievenlijst.

Misintentie € 11,-.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met  telefoonnummer 06-51175948.