Organisatie

Onder Organisatie treft u een overzicht aan van de pastores die in onze parochie werkzaam zijn. Ook vindt u er informatie over de Pastorale Raad en het Parochiebestuur.