Oogstdankviering

OOGSTDANKVIERING 2019
Zondag 22 september 10.30 uur in de Laurentiusker

De Oogstdankviering, die in samenwerking met de ZLTO wordt voorbereid, heeft dit jaar als thema: De tijd nemen voor en met elkaar om te oogsten.
We hebben voor dit thema gekozen omdat het ons in deze tijd vaak ontbreekt aan tijd om stil te staan bij wat ons en anderen bezighoudt. De tijd ontbreekt vaak om te danken. Om stil te staan bij al het goede.
Vertrouwen blijven hebben in de toekomst en in jezelf is dan heel belangrijk.
Onze geloofsbeleving kan daarbij kracht geven. In de christelijke traditie worden tal van beelden aangereikt uit de agrarische wereld, omdat mensen die werken met planten en dieren heel dicht bij de oorsprong van het leven staan. Zij beseffen als geen ander hoe afhankelijk mensen zijn van de schepping waarvan wij een deel zijn.
Tijdens de liturgie van het Oogstdankfeest willen we stilstaan bij het belang van agrariërs in onze eigen omgeving. We willen hun producten verzamelen in de kerk en er onze dank bij uitspreken.
Alle producten die geschonken zijn door de ZLTO, winkeliers en particulieren worden in de kerk creatief uitgestald en tijdens de dienst aangeboden aan Werkgroep Arm in Arm. Het is een
steuntje in de rug voor mensen die het echt nodig hebben.
Wanneer u iets wilt schenken, kunt u dit afgeven op vrijdag 20 september vanaf 13.30 uur in de Laurentiuskerk. De gaven kunnen eventueel ook worden opgehaald.
Wij willen u graag uitnodigen voor deze viering op 22 september om 10.30 uur. Na de viering kunt u alle gaven bewonderen onder het genot van een kopje koffie, thee of een ander drankje. De kerk blijft open tot 15.00 uur. U bent van harte welkom!
Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat, tel.nr: 0162-312561.
Werkgroep Oogstdankviering