Onze parochie

‘Zie, ik onderneem iets nieuws’ (uit Jesaja 43, 19)

Op vrijdagavond 11 maart werd het nieuwe pastorale team van de Parochie Heilige Geest en de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart in een bijzondere Eucharistieviering officieel gepresenteerd: diaken Rob van Uden, pastoraal werkster Edith Hertog en parochievicaris Joost de Bont.
Er waren veel belangstellenden in de viering: vele parochianen uit Rijen, Hulten en Molenschot, Dongen en Dongen-Vaart, maar ook familieleden van de pastors en genodigden uit beide gemeentes en uit het bisdom Breda. Vicaris Paul Verbeek ging voor in de viering, geassisteerd door Mgr. Harry Lommers, die als waarnemend pastoor ook een aantal uren werkzaam is in beide parochies.
In zijn verkondiging schonk vicaris Verbeek aandacht aan de vele veranderingen die er de afgelopen tijd plaatsgevonden hebben in het bisdom. Voor onze parochies het vertrek van alle teamleden en de aanstelling van drie nieuwe pastors. Hij legde duidelijk uit dat bisschop Jan Liesen een appél had gedaan op vele medewerkers om de pastorale bezetting in vier verschillende parochies weer in orde te krijgen. Het was een moeilijk proces geweest dat nu, met de inzet van velen en met deze presentatie, afgerond werd.
Na het voorlezen van de benoemingsbrieven, werd aan Edith, Rob en Joost gevraagd of zij bereid waren ten dienste te staan van de geloofsgemeenschappen binnen onze parochies. Hun antwoorden waren luid en duidelijk: “Ja, daartoe ben ik bereid”.

Rob van Uden, Edith Hertog en Joost de Bont

Rob van Uden, Edith Hertog en Joost de Bont

Na de zegening verwelkomde pastor Harry Lommers de drie pastors. Hij bracht voor hen, maar ook voor Conny, de echtgenote van Rob en voor onze teamassistente Els, een ‘geheim’ pakketje mee. In zijn toelichting herinnerde hij aan de vele geheimenissen van ons Geloof. Met het ‘Geheim van het Licht’ wenste hij iedereen veel succes met het werk in de nieuwe situatie.
Na de viering van de Eucharistie en het ter communie gaan, kwamen de nieuwe pastors zelf nog aan het woord. Edith vertelde over haar keuze voor het kruis met Jezus, samen met mensen in een kring: ‘Mensen die aan elkaar gegeven zijn’. Rob wandelde naar het beeld van Maria Magdalena voor in de kerk, net zoals hij van de oude parochie in Breda naar de nieuwe parochies was gewandeld. Voor hem is ‘bruggen bouwen en geen muren’ erg belangrijk. Joost bracht een bosje rode en witte bloemen mee, bestemd voor iedereen. Bloemen zeggen zoveel.
Hij is er dankbaar voor dat je niet alleen geeft, maar je er ook zo veel voor terugkrijgt.
Met het prachtige, uit volle borst meegezongen lied ‘Wat de toekomst brengen moge’, werd deze bijzondere viering afgesloten.
Veel bezoekers bleven na de viering, onder het genot van een kopje koffie of thee, om kennis te maken en na te praten met onze nieuwe pastors.
Op onze website www.parochiedongen.nl stellen de pastors zich al kort aan u voor. Over enige tijd kunt u in dit weekblad lezen wat hun ervaringen zijn.

Redactieraad Parochie Heilige Geest en Dongen en Klein Dongen-Vaart