Zaterdagavondviering in de Laurentiuskerk

In de zomervakantie hebben we een zomerrooster gehanteerd: geen zaterdagavondviering in de Laurentiuskerk.
Om het rooster ingevuld te krijgen bleek het een goede stap.

In de tweede helft van het afgelopen seizoen heeft het pastoraal team echter ook met Parochiebestuur, Adviesorgaan, kerkgangers en vrijwilligers gesproken over de voortgang van de zaterdagavondviering. In het algemeen werd begrepen dat de lage opkomst op zaterdagavond tot dit gesprek had geleid. Enkele onderwerpen kwamen steeds terug: De hoge kosten voor de kleine opkomst en de grote ruimte waarin mensen wat verloren zitten. Ook belangrijk: Als kerk-zijn betekent dat je gemeenschap bent, zouden we moeten kiezen één viering op zondag, dan kan de viering aan kwaliteit winnen.

De zaterdagavondgangers zelf onderstrepen echter het belang dat de viering op zaterdagavond voor hen heeft. Eén van hen zei: “We zijn van de ene naar de andere kerk of viering moeten gaan en gebeurt dat nu weer?”

Op basis van de gesprekken meent het Pastoresteam dat de zaterdagavond in zijn huidige vorm geen toekomst heeft. Het verstand zegt: stoppen! Maar juist vanwege de laatst aangehaalde opmerking willen we de huidige kerkgangers tegemoet komen. We staan als gemeenschap voor grote vragen wat de toekomst betreft. Ingrijpende beslissingen moeten komen, maar nu willen we nog met de viering op zaterdagavond doorgaan. Op 24 augustus zal er weer een zaterdagavondviering in de Laurentiuskerk zijn.

Namens het pastoraal team,
Rob van Uden, teamleider