Workshop Bidden

Onze parochies hebben het initiatief genomen het persoonlijk gebed binnen de eigen geloofsgemeenschappen te stimuleren. We hebben daarbij het doel gesteld om tot een gebedenboekje te komen.

U kunt zich opgeven via gebedenboekje@gmail.com of via de secretariaten van beide parochies.

Meer informatie vindt u in deze folder: Folder Gebedenboekje A5-dubbel