Workshop ‘Bidden en Schrijven’

Op dinsdag 29 oktober vindt de derde workshop ‘Bidden en Schrijven’ plaats.
Na twee succesvol verlopen workshops willen we opnieuw aandacht geven aan het gebed.
Bidden is immers jezelf openstellen voor Gods Geest om te groeien en jezelf te vormen. Dat betekent dat we met elkaar werken aan ons eigen geloof en dat we daarmee het innerlijk leven van onze gemeenschap een impuls kunnen geven. In de workshop richten we de aandacht vooral op de eigen beleving. Aan de hand van kaarten uit de Atlas van de Belevingswereld verkennen de deelnemers ieder hun eigen innerlijke wereld. Pastor Rob van Uden zal de workshop leiden en proberen om met ons de weg te gaan van eigen ervaringen naar een eigen gebed. De workshop begint op dinsdag 29 oktober om 19.30 uur in het Parochiecentrum in Dongen. Graag uw opgave voor deelname via gebedenboekje@gmail.com.