Vrijwilligers Arm in Arm

De Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart kent veel vrijwilligers die allerlei taken vervullen. Elke maand stellen wij een groep aan u voor. Deze keer is het Arm in Arm.

Werkgroep Arm in Arm
Wilt u met ons meedenken?
Arm in Arm is een interkerkelijke werkgroep waarin diverse kerkgemeenschappen participeren. Om deel uit te maken van de werkgroep is het echter niet noodzakelijk verbonden te zijn aan één van die kerken.
De doelstellingen van Arm in Arm zijn:
• Concrete hulpverlening en begeleiding bieden aan mensen die in de knel raken.
• Werken aan de bewustwording van de armoedeproblematiek in onze eigen samenleving.
• Een rechtvaardiger samenleving dichterbij brengen.
• De weg wijzen en begeleiden naar hulpinstanties.
• Organiseren van de Kerstpakkettenactie.
• Public relations.
Leden van de werkgroep voelen zich zeer betrokken bij de maatschappelijke problemen in de eigen samenleving. Zij verdiepen zich in de problemen van mensen die behoren tot ‘de arme kant van onze samenleving’. Solidariteit is daarbij een sleutelwoord.
Leden kunnen vanuit hun eigen geloven sociale rechtvaardigheid handen en voeten geven.
Heeft u interesse om deel uit te maken van Arm in Arm, stuur dan een e-mail naar info@arminarmdongen.nl. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.
U kunt ook bellen naar 06-53811442 (Harrie Broeders) of 06-40980015 (Christ Timmermans).
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.arminarmdongen.nl