Voorbereiding Eerste Heilige Communie

Samen delen.

De voorbereiding voor het feest van de Eerste Communie is in volle gang. Tijdens de kinderbijeenkomsten hebben de kinderen geluisterd naar en doorgepraat over de verhalen van Jezus. Wat heeft hij ons nog steeds te zeggen, welke boodschap heeft hij voor ons? Wat betekent bidden voor ons?

We zijn bij Maria, de moeder van Jezus, op bezoek geweest en mochten een kaarsje branden en een intentie of wensje doen. Ook luisterden we naar het verhaal van Tobi die vijf broden en twee visjes had. Jezus deelde die uit aan de mensen die bij hem waren en iedereen had genoeg. Een wonder? Ja zeker, want als iedereen zou delen, zou niemand iets tekort komen. De communicanten probeerden het in het klein door samen een maaltijd te delen en iedereen had genoeg!

Armoede
Leny hield een voordracht over armoede dichtbij en hoe je ongewild door ziekte en pech in een noodsituatie terecht kunt komen. De communicanten gaan houdbare producten inzamelen en aan Arm in Arm en aan de voedselbank ter beschikking stellen.

Viering in mei
In de gezamenlijke workshop hebben ouders en communicanten zich laten inspireren door een Bijbelverhaal. Ze zijn samen aan de slag gegaan om dit tot uitdrukking te brengen op een schilderdoek. Zo bereiden de communicanten zich samen met hun ouders voor op het grote feest dat in mei wordt gevierd. Om voor de eerste keer bij Jezus aan tafel te gaan. Samen Eucharistie te vieren, samen te communie te gaan en de H. Hostie te ontvangen.
De viering van de Eerste Heilige Communie vindt op zondag 19 mei plaats in de Laurentiuskerk en begint om 10.30 uur.