Uitnodiging Handelingen van de apostelen – online

In deze bijzondere Paastijd, tussen Pasen en Pinksteren 2020, en in deze tijd van coronacrisis nodigt het Sint Franciscuscentrum u uit voor een drietal online avonden over het boek Handelingen van de apostelen door diaken Vincent de Haas.
Alle gelovigen en geïnteresseerden die hun geloof willen verdiepen en verinnerlijken zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. De inleidingen worden u online aangeboden op de volgende data en tijden: 25 mei, 2 juni en 8 juni 2020 van 19.30 – 21.30 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Voor meer informatie: www.sintfranciscuscentrum.nl