Terugblik workshop Bidden en Schrijven: ‘Uit het hart’

Bidden en Schrijven: gebeden ‘Uit het hart’.

Ruim 20 deelnemers namen op donderdag 6 februari deel aan de vierde workshop Bidden en Schrijven en schreven vooral mooie gebeden, waarvan een gebedenboekje van de eigen parochies gemaakt wordt. Dit gebeurde onder de bezielende leiding van Stan van Ommen en Mirjam Dirkx. Bij deze bijeenkomst schoof Paul Verbeek, vicaris van het Bisdom, aan. Hij vertelde over het bidden van hem en de ontwikkeling die hij daarin meemaakte.
Twee parochianen, Ad Kuijten en Marian van Dongen, vertelden hun verhaal, waarna Benita Brandsma van de Evangelische Kerk Hoop uit Dongen de inleiding afsloot.
Centraal bij de inleiders stond de stilte die hen tot gebed brengt, waarin zij ieder op eigen wijze in gesprek met God komen. Opvallend is dat zij allen vertelden hoe hun jonge jaren bijgedragen hebben tot het bidden. Bij de een als heel vanzelfsprekend vanuit het voorbeeld uit hun omgeving en bij een ander juist op een andere wijze.
Na deze inleiding vatte Rob van Uden een en ander nog eens samen. Hij gaf de deelnemers een soort van richtlijn bij het schrijven, maar de aanwezigen mochten daar ook van af wijken. Dit leidde tot prachtige gebeden ‘Uit het hart’.
Cor Zijlmans