Stand Actie Kerkbalans

De Actie Kerkbalans heeft tot en met 30 augustus 2020 voor de parochie € 87.841,– opgebracht. Het streefbedrag is € 100.000,–. We zijn op de goede weg. Volhouden zo!
Het rekeningnummer voor de Actie Kerkbalans blijft NL 55 RABO 0111 9024 36 t.n.v. Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart. Gebruik als vermelding daarbij ‘Parochiebijdrage 2020’.

Werkgroep Actie Kerkbalans