Pelgrimage

Als Pastoraal Team en Parochiebestuur zijn we blij met de digitale mogelijkheden om contact met onze parochianen te houden. We realiseren ons echter ook dat we niet van iedereen e-mailadressen hebben en dat niet iedereen een computer heeft. We zijn dus ook steeds aangewezen op u als parochianen: dat u aangeeft als u geen brief ontvangt, maar dat wel graag zou willen; dat u aan elkaar denkt en de pastorale brieven aan elkaar doorgeeft en zo meer.
In de Mariamaand mei zullen parochianen als pelgrims langs uw huis gaan om mooie Mariakaarten te bezorgen. We willen daarmee op een meer persoonlijke manier bij u binnenkomen.
De kaarten worden bezorgd bij de leden van de actie Kerkbalans. We weten ook dat we op deze manier niet iedereen bereiken die betrokken is. Voor hen die geen kaart in de bus krijgen, liggen er kaarten op een tafel achterin de Laurentiuskerk, bij het secretariaat op het Parochiecentrum en op maandagmiddag in de Bevrijdingskapel. Met deze kaart gaan onze ogen als in een thuispelgrimage langs de vele Mariabeelden in onze parochie en willen we elkaar ondersteunen met tekens van verbondenheid en geloof.

Parochiebestuur en Pastoraal team