Pastorale brieven

Vanwege de getroffen maatregelen vanwege het uitbreken van de pandemie van het coronavirus heeft het pastorale team vanaf 22 maart al acht Pastorale Brieven geschreven. Zij zijn te vinden op de website van de parochie: www.parochiedongen.nl/pastoralebrieven.

U kunt de brieven ook per mail ontvangen. U kunt zich daarvoor aanmelden via het secretariaat van de parochie, telefoon: 312561, of via de mail: info@parochiedongen.nl.