Opbrengst collecte ZiekenTriduüm 2019

Dit jaar hebben weer vele collectanten gecollecteerd voor het ZiekenTriduüm. Op 2, 3 en 4 juli aanstaande wordt het ZiekenTriduüm voor de 81e keer georganiseerd. De huis aan huis collecte in Dongen heeft plaatsgevonden in de week van 27 t/m 31 mei en de opbrengst van dit jaar is € 2.006,72.

Op deze plaats willen we als eerste graag de collectanten bedanken voor hun belangeloze inzet. En, uiteraard ook u bedankt, voor uw gulle gaven waardoor het weer mogelijk wordt om het ZiekenTriduüm te organiseren, waarbij drie dagen ruim 110 ouderen, woonachtig in Dongen en omstreken, een programma aangeboden krijgen waarin ruimte is voor religieuze viering, ontmoeting, bezinning, en ontspanning.

Wilt u graag een Eucharistieviering, of een dienst van woord en gebed bij wonen, dan is dat geen enkel probleem. Het ZiekenTriduüm team verwelkomt u graag tijdens deze dagen.

Namens de werkgroep ZiekenTriduüm St. Laurentius Dongen,

André Vonk