Nieuwjaarwens Pastoraal Team en Parochiebestuur PU Dongen Rijen

Parochie Heilige Geest Parochie – Dongen en Klein Dongen Vaart

 

 

 

Nieuwjaarwens Pastoraal Team en Parochiebestuur PU Dongen Rijen 1 januari 2019

Beste mede-parochianen,

2018 was weer een geweldig jaar. Met het parochieplan ‘Ik heb jou nodig’ als uitgangspunt kunnen we zeggen dat we werken vanuit een gedegen basis waarbij het goed is te zien dat er een duidelijk doel is voor de toekomst: gastvrije parochiegemeenschappen voor jong en oud. De verschillende aspecten van het plan geven ons pastoraal team en de vrijwilligers veel mogelijkheden om zich te kunnen inzetten voor de parochianen.
Vanuit de parochies krijgen we ook veel steun en waardering. Terecht dat alle lof naar de vrijwilligers gaat. En wat mooi dat we juist van de vrijwilligers horen dat het bedankje niet het belangrijkste is, maar dat men zelf weet dat men als onderdeel van een groot geheel zorgt voor een geoliede machine. Want dat kunnen we met recht zeggen over de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart en de Parochie Heilige Geest van Rijen, Hulten en Molenschot. Samen zijn we echt trots. Dit motiveert het pastoraal team en het parochie-bestuur ook geweldig.
Er waren veel hoogtepunten in het afgelopen jaar, maar de kerstvieringen en de nieuwjaarsviering gaven ook dit jaar weer veel mensen het gevoel van welkom zijn en van samenzijn. Ontmoeting is de beste remedie bij eenzaamheid. Juist in deze tijd waarin veel mensen, jong en oud, zich op allerlei manieren eenzaam voelen, kunnen wij hen een plek bezorgen waar ontmoeten, samen zijn, samen vieren centraal staan. Niet opdringerig, maar gewoon met elkaar in contact komen in een gesprek en gebed. Ons parochieplan geeft rondom ontmoeten ook vele mogelijkheden en sluit goed aan bij het nieuwe landelijke motto: ‘Één tegen eenzaamheid’. Voor onze naasten moeten we er zijn, dus hopen wij hen ook in nog grotere aantallen te bereiken.
Het ontmoeten is ook de basis van ons samenwerken. Laten we elkaar komend jaar ook bij het samenwerken scherp houden en in alle positiviteit weten te vinden als problemen zich voordoen. Moge God ons daarbij helpen en ons tot steun zijn in dit nieuwe jaar.
Wij wensen u namens het pastoraal team en het parochiebestuur een positief en Zalig Nieuwjaar en graag tot ziens.

Rob van Uden Diaken-teamleider

Gerard Jansen Vicevoorzitter Bestuur Personele Unie