Nieuwjaarswens Pastoraal Team en Parochiebestuur

Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart
Parochie Heilige Geest

Nieuwjaarwens Pastoraal Team en Parochiebestuur PU Dongen Rijen

Januari 2020

2019 werd een jaar met de start van veel veranderingen die ons doel: gastvrije parochiegemeenschappen voor jong en oud zoals beschreven in het parochieplan, een eerste gezicht gaven.

Het sleutelwoord werd Parochievernieuwing en tijdens de Kaderdag op 9 februari j.l. werden wij door een ervaringsdeskundige collega uit Antwerpen geweldig geïnspireerd en werd het zaadje geplant voor de start van deze vernieuwing. Er kwamen antwoorden op de vragen wat Parochievernieuwing inhoudt en het werd ons duidelijk hoe je dat ook in onze beiden parochies in praktijk zou kunnen brengen.

Het pastoresteam heeft het opgepakt en met de eerst betrokken vrijwilligers gedeeld en zo is het door ons omarmd en is het langzaam gaan groeien. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de sites van de parochies maar ook de boeken ‘Als God renoveert’ en ‘Rebuilt’ zijn aanraders.

Zonder alle steun van de vrijwilligers kunnen dit soort grote veranderingen nooit een succes worden. Zij zijn een drijvende kracht voor pastoresteam en bestuur en daarom gaat dan ook alle dank naar hen uit.

Ook afgelopen jaar waren er voor onze parochianen veel momenten om in de mooie omgeving in onze kerken bij elkaar te zijn en dit samenzijn te kunnen delen in lied en gebed. We kunnen steunen op muzikale vrijwilligers die de inhoud van vieringen zo’n mooie extra diepgang geven. Die diepgang en steun zijn zo belangrijk voor allen die ziek zijn, alleen zijn en zich eenzaam voelen. Laten wij allen ervoor zorgen dat in 2020 nog meer mensen ons weten te vinden: de plaats waar je welkom bent. Kijk eens op de sites van de parochies om te zien wat er allemaal gebeurt en waaraan u kunt deelnemen: www.parochiedongen.nl en www.parochieheiligegeest.nl

Het ontmoeten blijft ook komend jaar de basis van ons samenwerken. Moge God ons daarbij helpen en ons tot steun zijn in dit nieuwe jaar. Het Pastoraal Team en het Parochiebestuur wensen u een verrassend positief en Zalig Nieuwjaar en ontmoeten u graag in de kerk en bij de activiteiten van onze parochies.

Rob van Uden , Diaken-teamleider
Gerard Jansen, Vicevoorzitter Bestuur Personele Unie Dongen en Klein Dongen – Vaart