Nieuwjaarswens 2021

Nieuwjaarwens Pastoraal Team en Bestuur PU Dongen – Rijen 1 januari 2021

Beste mede-parochianen,

Als christenen geloven wij in het heil van morgen, de gedachten dat de toekomst beter wordt, sterkt ons vertrouwen in 2021.
In de overgang van het oude naar het nieuwe jaar hebben veel mensen elkaar het einde van het Coronatijdperk gewenst en een teruggang naar een normale manier van omgang met je naasten.
2020 was een jaar waarin wij elkaar, het pastoraal team en alle vrijwiliggers vanuit alle werkgroepen en bestuurs-kader op een bijzondere manier hebben leren kennen. Gedwongen door de maatregelen, werd er veel flexibiliteit en vindingskracht van ons allen gevraagd. Hoe mooi is het toch om terug te kunnen zien op een periode van veel schakelen en regelen. Er ontstonden enkele bijzondere uitdagingen voor de gastenteams, het pastoraal team en de overige uitvoerenden. Wij hebben gezamenlijk een flinke klus geklaard. Beslissingen zijn er genomen die niet fijn waren, die tegen de gevoelens van samenkomen en saamhorigheid ingingen. Het fundamentele van samen vieren, samen bidden, samen zingen en samen de eucharistie vieren hebben we moeten omzetten in vieren op afstand of met een kleine groep. Het leverde wel nieuwe inzichten op en zorgde ervoor dat er allerlei oplossingen kwamen. Hoe lastig is het om mensen te moeten weigeren bij de deur van de kerk. Zeker, de geloofsgemeenschappen kennen een uitzonderingspositie, maar die kent het virus niet. Wij willen goed zorgen voor onze vrijwiliggers en parochianen. Dat vraagt soms om onsympathieke maatregelen. Het streamen van vieringen kwam in een stroomversnelling. Een mooie manier om toch op afstand samen te kunnen komen, maar natuurlijk niet wat we het liefst willen. Onze zieke en eenzame parochianen hebben het zeker extra moeilijk gehad. Hopelijk hebben de pastorale brieven hen troost en hoop kunnen geven.
De ontwikkelingen rond de parochievernieuwing werden helaas ook belemmerd door de maatregelen. We waren al zo mooi op weg maar natuurlijk geeft dit nieuwe jaar ons nieuwe kansen. Samen met alle werkgroepen kunnen het pastoraal team en het bestuur verder aan de slag.
Om op de hoogte te blijven kunt u de websites en de facebookpagina’s van de parochies bekijken. De site van parochie Heilige Geest is geheel vernieuwd. De site van Dongen wordt ook nog aan de huidige tijd aangepast. Zie: www.parochieheiligegeest.nl en www.parochiedongen.nl.
Met de hoop dat we elkaar in 2021 weer echt kunnen ontmoeten in de kerk en bij de activiteiten van onze parochies, zien wij het Nieuwe Jaar positief tegemoet.
Het pastoraal team en het parochiebestuur wensen u een Zalig Nieuwjaar en tot gauw.

Rob van Uden, diaken en teamleider
Gerard Jansen, vicevoorzitter Bestuur Personele Unie Dongen – Rijen