Kunstwerk Levensfontein en Doopvont

Sinds kort staat in de Laurentiuskerk een nieuw kunstwerk van Willy Koenen op het altaar. Deze kunstenaar geeft er de volgende uitleg bij.

Het leven op aarde is ons gegeven. De Vastentijd naar Pasen toe is een periode van bewustwording. Jezus Christus heeft met ons geleefd, Hij heeft het woord gebracht en ons laten ervaren hoe in Liefde te leven. Hij is een lichtend voorbeeld voor ons mens zijn. Dankzij Hem zijn wij niet meer onwetend en heeft hij ons in verbinding gebracht met onze innerlijke kracht.

Symboliek
Boom: Het leven op aarde
Licht in boom: Licht van de Schepper in de samenleving
Levensfontein: Stromend water, bron van leven op aarde
Doopvont: Stromend water in Licht, bron van leven in Licht op aarde

De Doopvont
De Doopvont is gemaakt van glasschilderij waar het paradijs, Hof van Eden, op geschilderd is. Met op de achterzijde het gezicht van Jezus Christus, die licht bracht in de schepping. Vervolgens ‘paradijs’ vernietigd (zoals de zondvloed) en in stukjes weer verbonden (zoals de 10 geboden) en gevormd tot de buitenkant van de Doopvont. De binnenkant van de Doopvont is samengesteld uit heldere glasblokjes, zijnde puurheid zoals wij in wezen ook zijn. Met het verbindende wat Jezus Christus samenvatte in een gebod: “Heb je naasten lief als jezelf”.

Gedachte van de kunstenaar
Jezus Christus is gestorven om ons bewust te maken van het Licht in ons. Hij liet zich in overgave en in vertrouwen in God doden en bewees ons dat Leven in de Geest voorbij de dood gaat. Jezus Christus toonde zijn innerlijke kracht voor ons allen, opdat wij herboren worden in de Geest. Hij brengt Licht in de duisternis van onze geest. Hij geeft een ander perspectief op het leven. Hij brengt helderheid. Dit Christus Licht spreekt ons aan om onze innerlijke kracht te ontdekken en te gebruiken voor onze verbondenheid. Tot ieders geluk. De Hemel op aarde is mogelijk.

Connecting-Art Willy Koenen