Kennismaking met Alphacursus

Sinds 2019 zijn onze parochies betrokken bij de Alphacursus in Dongen. Deze cursus werd in de jaren ’90 ontwikkeld in de Anglicaanse Kerk en heeft sindsdien de grenzen van vele landen en kerken overschreden. Miljoenen deelnemers werden bereikt. De Alphacursus wordt door onze parochies ondersteund, maar is een oecumenisch initiatief en staat open voor iedereen.
Op dinsdagavond 19 januari 2021, van 20.00 uur tot 21.30 uur, is er een introductieavond via Zoom van de Alphacursus voor Dongen, Rijen en omstreken. Het Alphateam wil mensen die belangstelling hebben voor Alpha de mogelijkheid bieden om vrijblijvend kennis te maken. Het is ook een gelegenheid om de mensen die het organiseren te leren kennen.
In het Alphateam zitten mensen uit vier verschillende kerken. We willen gedurende elf avonden (en een weekendje weg) op zoek gaan naar de zin van het leven en de betekenis van het christelijk geloof. De cursusavonden zullen op de dinsdagavonden, vanaf 19 januari t/m april 2020 gegeven worden.
Altijd al willen weten wat nou ‘Alpha’ is?
Kom dan op 19 januari a.s. zelf eens polshoogte nemen. Voor opgave of informatie: rob.van.uden@hotmail.com, of bel 06-15246759.