Herinnering Actie Kerkbalans

Ieder jaar in januari klopt de parochie bij u aan om mee te doen met de actie Kerkbalans. Velen doen mee. Daar zijn we erg blij mee, want de parochie kan alleen bestaan van uw giften. Salaris voor het personeel, kosten voor onderhoud van gebouwen en pastorale activiteiten moeten hiervan worden betaald. Heeft u al bijgedragen in 2019?
Het streefbedrag voor 2019 is € 108.000,–. U heeft tot en met augustus 2019 € 90.887,– bijgedragen. Tot het einde van het jaar moeten we nog € 17.113,– ontvangen om het streefbedrag te halen. Dat is nog een groot bedrag! Doe ook mee, zodat de Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart kan blijven bestaan, zodat u sacramenten kunt ontvangen en de vieringen kunt bijwonen. Zodat pastorale ondersteuning blijft bestaan en dat de begraafplaatsen kunnen worden onderhouden.
Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening NL 55 RABO 0111 9024 36 t.n.v. Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart met vermelding van Parochiebijdrage 2019.