Herinnering Actie Kerkbalans

Ieder jaar in januari klopt de parochie bij u aan om mee te doen met de Actie Kerkbalans.
Velen doen mee. Daar zijn we erg blij mee, want de parochie kan alleen bestaan van uw giften. Salaris voor het personeel, kosten voor onderhoud gebouwen en pastorale activiteiten moeten hiervan worden betaald. Heeft u al bijgedragen in 2020?
De Actie Kerkbalans heeft in Dongen en Klein Dongen – Vaart tot en met 31 oktober € 92.611,– opgebracht. Dat is nog € 7.389,– verwijderd van het streefbedrag van € 100.000,–. Met nog twee maanden te gaan, zijn we op de goede weg. Volhouden zo! Een eindspurt zou erg mooi zijn. Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening NL 55 RABO 0111 9024 36 t.n.v. Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart met vermelding van ‘Parochiebijdrage 2020’.