Gebedenboekje

In het parochieplan is aangegeven dat de parochie het persoonlijk gebed wil stimuleren. Juist in een wereld waarin geloven en kerk niet langer vanzelfsprekend zijn, is een persoonlijke verankering van het geloof belangrijk. Een projectgroep voor Dongen en Klein Dongen – Vaart, Rijen, Hulten en Molenschot neemt deze uitdaging aan en stelt zich een heel concreet doel: parochianen aansporen tot het schrijven van een gebed voor een gebedenboekje.
Op deze manier vragen we aandacht voor het gebed en kunnen we activiteiten organiseren die het bidden stimuleren. In de loop van het project zullen we steeds concrete handreikingen geven. We zullen u op de hoogte houden van de verschillende initiatieven.
We beginnen met een workshop ‘bidden en schrijven’. De organisatie daarvoor is in volle gang. We kunnen u nu alvast melden dat de workshop gegeven zal worden door dhr. Stan van Ommen, op woensdag 3 april, aanvang 19.30 uur.
Op de parochiepagina van 21 maart geven we nadere informatie.