Extra Actie Kerkbalans

OMZIEN NAAR ELKAAR WE DOEN HET SAMEN. Dat is het thema van de Extra Actie Kerkbalans die op vrijdag 5 juni is gestart. Via deze campagne wordt aan parochianen gevraagd om een extra gift over te maken zodat de kerk kan blijven doen wat juist nu zo hard nodig is: omzien naar elkaar. Op allerlei manieren wordt contact gezocht om parochianen pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen, maar tegelijkertijd heeft de parochie minder te besteden nu er op zondag niet, zoals gewoonlijk, gevierd kan worden en dus ook niet op de vertrouwde manier kan worden gecollecteerd. De inkomsten lopen terug. Wij vragen u een extra gift over te maken. Doet u mee? U kunt uw bijdrage storten op IBAN NL55 RABO 0111 9024 36 t.n.v. Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart o.v.v. extra gift corona.
Alvast heel hartelijk dank!