Brief Bij Folder Bedevaart Franciscuscentrum

2018-07-06 FolderBedevaart

Geachte lezer,

In het spoor van Benedictus

Hierbij bieden wij u een folder aan van de activiteiten die het Sint Franciscuscentrum organiseert als voorprogramma voor de Bisdombedevaart van 12 tot 19 oktober 2019.


Zowel de Bisdombedevaart zelf als het voorprogramma staan in het teken van de spiritualiteit van de heilige Benedictus en van degenen die zijn regel volgen. Die spiritualiteit is terug te vinden
in kloosters, in geschriften, bij heiligen van de benedictijnse kloosterfamilie, in de gregoriaanse zang en andere kunstvormen. De benedictijnse levenswijsheid is niet voorbehouden aan kloosterlingen, maar kan door iedereen worden beleefd en toepast in gebed, praktisch leven en werk.

Met heel verschillende activiteiten willen wij nader kennis maken met de benedictijnse wijze van bidden en leven, de manieren waarop je hiervan iets kunt gebruiken in het dagelijks leven en met de betekenis van het pelgrim-zijn in het algemeen. Zo komen er filmgesprekken over ‘The Way’ en ‘Des hommes et des dieux’, geven de gebroeders Wil en Geert Derkse een inleiding over de benedictijnse manier van leven, spreekt Leo Fijen over ‘de monnik in jezelf’, en past abt Bernardus Peeters de regel van Benedictus toe op het geven van leiding. Er bestaat de mogelijkheid een benedictijns klooster te bezoeken, een bezinningsdag mee te maken en nader
kennis te maken het leven en werken van de heilige Benedictus zelf en met de visioenen en kruidenleer van Hildegard von Bingen.
Terugkerende diocesane activiteiten zoals het Lopend Vuurtje voor vormelingen, de studiedag liturgie en de Sint Franciscusavond staan ook in het teken van benedictijnse spiritualiteit en het pelgrim-zijn.
Alle activiteiten staan op zichzelf. Natuurlijk hopen wij wel dat u er meer zin in krijgt door aan te sluiten bij de Bisdombedevaart.

Mogen wij u vragen mogelijke belangstellenden uit uw omgeving op dit aanbod te attenderen?

Met vriendelijke groet,

namens de staf van het Sint Franciscuscentrum,
Ben Hartmann
Secretaris-Generaal / Directeur Sint Franciscuscentrum