Aswoensdagviering

Als het veelkleurig en uitbundig carnaval voorbij is, begint de Veertigdagentijd met een sobere viering: de Aswoensdagviering. Het is een viering waarin het uiterlijk vertoon achterwege wordt gelaten. Uitdrukkelijk gaat de aandacht uit naar het innerlijk.
Het opleggen van het askruisje hoort bij deze verinnerlijking, het hoort bij de komende Vastentijd en het is de eerste stap naar het feest van de Verrijzenis. Hoewel het opleggen van het askruisje geen sacrament is, wordt er in de RK Kerk veel waarde aan dit ritueel gehecht. Het is een sterk begin van de Veertigdagentijd. De Aswoensdagviering begint om 19.00 uur.