Adventsmaaltijd

Het begint een traditie te worden om in de Advent een maaltijd te organiseren. De Adventsmaaltijd kenmerkt zich door gezelligheid, aandacht en betrokkenheid voor elkaar. Tussen de gangen door zijn er korte overwegingen en is er aandacht voor een ‘Moeder en kindproject’ in Somalië. Somalië is een land dat zich herstelt van burgeroorlog en hongersnood. Maandelijks keren honderden Somalische vluchtelingen terug uit Ethiopië en Jemen. Veel van hen verblijven in kampen. Dit hoopvolle project leidt professionele vroedvrouwen op om levens te redden van moeders en pasgeborenen. De maaltijd wordt gehouden op dinsdag 10 december in het Parochiecentrum van Rijen. Aanvang 18.00 uur; inloop vanaf 17.30 uur. Opgave via het secretariaat tel: 312561 of via e-mail: info@parochiedongen.nl.