Advent 2019

Een kind komt aan het licht’

Op zondag 1 december begint de Advent en daarmee het nieuwe Kerkelijk Jaar. We zullen dit jaar vaak uit het Evangelie van Mattheüs lezen. De liturgiegroep koos voor de Advent het thema: ‘Een kind komt aan het licht’. Het thema verwoordt hoop. Zelfs als we over het einde der tijden lezen, klinkt deze hoop door. We willen leven in het licht van de Heer. Hoop is als een twijg die uit een schijnbaar dode stronk kan groeien. Zonder de feitelijkheid van pijn, verdriet, misdaad en geweld uit de weg te gaan, geeft het Evangelie ons een hoopvolle boodschap.

Maar ook letterlijk komen in onze kerken kinderen aan het licht. In beide parochies kennen we een nieuwe opzet van de voorbereiding op de Doop. Dit betekent dat kinderen voortaan tijdens de zondagsviering worden gedoopt. Een gebeurtenis die we met de hele gemeenschap willen vieren. De eerste doopviering is op 8 december in de Maria Magdalenakerk in Rijen. In Dongen is de nieuwe voorbereiding begonnen en vindt de eerste Doop plaats in een zondagsviering in het nieuwe jaar.