Actie Kerkbalans, nog volop te doen!

Ieder jaar in januari klopt de parochie bij u aan om mee te doen met de Actie Kerkbalans.
Het is nu november en de resultaten van uw bijdragen tot en met oktober zijn bekend.
Met een streefbedrag voor 2019 van € 108.000,– en uw bijdragen tot en met 31 oktober van € 96.500,–, zijn we nog € 11.500,– verwijderd van dat bedrag. Dat is nog een groot verschil, maar met uw bijdragen in de komende tijd moet het streefbedrag zeker haalbaar zijn. Doet u ook nog mee?
Wij zien uw bijdrage graag tegemoet op rekening NL 55 RABO 0111 9024 36 t.n.v. Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart met vermelding van Parochiebijdrage 2019.

Werkgroep Actie Kerkbalans