Actie Kerkbalans 2020

De introductie van de kerkbalansthermometer in de Laurentiuskerk.

De Actie Kerkbalans heeft tot en met 30 april voor de parochie € 68.421,– opgebracht. Het streefbedrag is € 95.500,–. We zijn op de goede weg. Volhouden zo!
Het rekeningnummer voor de Actie Kerkbalans blijft NL 55 RABO 0111 9024 36 t.n.v. Parochie Dongen en Klein Dongen – Vaart. Gebruik als vermelding daarbij ‘Parochiebijdrage 2020’.

Werkgroep Actie Kerkbalans