Actie Kerkbalans 2020

De introductie van de kerkbalansthermometer in de Laurentiuskerk.

De afgelopen weken hebben parochianen een persoonlijke uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de Actie Kerkbalans. In 2019 hebben we ons streefbedrag bijna gehaald. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. Vanaf augustus hebben we de stand van zaken per maand in beeld gebracht met een thermometer. In 2020 laten we iedere maand de stand zien met een levensgrote thermometer in de Laurentiuskerk. Ter introductie stond de thermometer in de zondagviering van 9 februari op het altaar met het resultaat tot en met 31 januari. We vullen de thermometer iedere maand met gele balletjes, zodat u in één oogopslag kunt zien hoever we zijn. We hopen in 2020 ons streefbedrag te halen en hopen ook dat er voortdurend aandacht is voor deze actie. Doet u ook mee? Alvast hartelijk dank.