Aanmelden voor de Eerste Communie in 2020

Eerste Communie

Ouders kunnen hun kinderen aanmelden om deel te nemen aan de voorbereiding van de Eerste Communie. Op deze website kan dat door onder ‘Vieren bij het leven’ te kiezen voor ‘Eerste Heilige Communie’ en vervolgens voor ‘Aanmelden communicant 2020’.
Indien uw kind is gedoopt en 8 jaar is of in groep 4 van de basisschool zit, kan het mee doen.
De Eerste Communie in Dongen is op donderdag 21 mei 2020, Hemelvaartsdag.
Aanmelden graag zo spoedig mogelijk.

Werkgroep Eerste Communie