Pastorale brief 23 van 25 oktober 2020

Zusters en broeders,

Opnieuw worden we weer teruggedrongen in onze huiskamers. De coronacrisis is weer helemaal terug. We realiseren ons hoe kwetsbaar het leven is en dat we verantwoordelijkheid voor elkaar hebben.
We kunnen en mogen niet leven in het spoor van ‘ieder voor zich’. Richten we ons tot God in ons gebed, geven we onze naaste wat hem of haar toekomt en bidden we dat Gods toekomst op ons toe mag komen.

Namens het pastorale team, pastor Rob van Uden

Pastorale brief 23 PDKDV zondag 30 door het jaar 25-10-2020